KDU.breadcrumbs.homeČlánky 10 důvodů, proč je Senát důležitý
Zpět

10 důvodů, proč je Senát důležitý

Přidáno 21. 8. 2018 (Administrátor)
Ilustrační foto
Přinášet petice občanů a obcí ve svém obvodě, navrhovat změny zákonů nebo žalovat prezidenta. Takové pravomoci mají senátoři. Jaké jsou ty další? Přečtěte si 10 důvodů, proč je Senát důležitý. 

 


  1. Senátor má blízko k lidem a ke svému regionu, který reprezentuje

Senátoři například přinášejí do Senátu petice občanů a obcí ve svém obvodě. Senátor může působit ve prospěch své domovské oblasti ve státních institucích, na ministerstvech atd.

  1. Senát zabezpečuje demokracii proti narušování nedemokratické většiny

Bez souhlasu Senátu nemůžou vstoupit v platnost úpravy volebních zákonů, i kdyby si jej většina Sněmovny chtěla změnit ve svůj prospěch. Bez souhlasu Senátu také není možné přijímat ústavní zákony.

  1. Může navrhovat zákony a změny zákonů

Senát bývá někdy nazýván komorou klidné reflexe. Často jsou jeho členy osobnosti z různých profesí, kteří jsou voleni na základě jiných kvalit než poslanci a kteří se tudíž dokáží podívat na návrhy zákonů opět z jiného úhlu.

  1. Senát propojuje komunální a celostátní veřejnou sféru

Mnoho senátorů působí současně v zastupitelstvech krajů, obcí, nebo přímo jako starostové či místostarostové. Časový rozvrh Senátu toto umožňuje a dokonce vítá. Senátoři, díky svým zkušenostem, poté dokážou na zákon nahlížet i více z praktické stránky.

  1. Senát jediný může navrhnout žalobu prezidenta republiky

Prezident republiky není odpovědný z výkonu své funkce, což zakotvuje Ústava. Jediný, kdo může usměrňovat jednání prezidenta je Senát, který se může stát jeho žalobcem před Ústavním soudem. Prezident také skládá na začátku funkce slib do rukou předsedy Senátu.

  1. Neformální autorita senátora zajišťuje vliv v celé veřejné sféře

Mandát senátora se těší i jisté neformální úctě, která je ale podepřena různými právy. Senátor například vždy dostane slovo na jednání obecního zastupitelstva a může tedy na základě komunikace s občany působit v jejich prospěch na mnoha úrovních.

  1. Senátor propaguje svůj region

Mnoho senátorů se snaží posílit svůj region nejen zapojením kontaktů z celostátní sféry, ale i například propagací regionálních potravin, pořádáním konferencí v budově Senátu na regionální témata a podobně.

  1. V případech rozpuštění Sněmovny v krizových obdobích ji Senát v nutných věcech zastupuje

V případě rozpuštění sněmovny zaručuje Senát kontinuitu až do nových voleb Poslanecké sněmovny. Pokud to situace vyžaduje, smí přijímat zákony. To zaručuje, že v přechodném období nezavládne bezpráví.

  1. Senát schvaluje jmenování ústavních soudců

Senát je garantem toho, že ústavní soudci budou kvalifikované a nestranné osobnosti, které nemůže prezident republiky vybrat pouze ze své libovůle.

  1. Díky svému působení se senátor může vyslovovat i k vládnímu plánování v regionu

Senátor se například může zasadit o to, ať plánovaná silnice nevede přes problematické území. V současnosti například senátoři bojují s ministerstvem životního prostředí za zamítnutí těžby u důležitého vodního zdroje nedaleko Uherského Ostrohu.